(RO) REZULTATELE INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONTABIL ȘEF, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier