Mihai Drãgãnescu

L'Universalité Ontologique de l'Information

Préface et notes par Yves Kodratoff
Professeur, Université de Paris Sud,
Directeur de recherche au CNRS-France.
Edition HTML par ing. Marcu Dorin
Editura Academiei Române
Centrul pentru Cercetãri Avansate în Învãtarea Automatã,
Prelucrarea Limbajului Natural si Modelare Conceptualã
1996