Project Robin- Dialog

Înțelegerea și sinteza limbajului natural pentru roboți asistivi
și interacțiunea cu mediul Robin-Dialog

Pe măsură ce tehnologiile inteligente și adaptive au devenit din ce în ce mai integrate în viața personală, este de așteptat ca roboții asistivi să devină adevărați parteneri și companioni ai utilizatorilor umani pe care îi servesc. Totuși, roboții de uz general nu sunt încă gata, dar observăm tehnologii emergente în viitorul apropiat care să ajute oamenii.
Daniel P. Siewiorek

Proiect Robin

Impreuna cu alte patru proiecte, Robin - Dialog este parte componenta a proiectului Robin

ROBIN-Social

Roboți sociali cognitivi pentru o societate digitală a viitorului, centrată pe utilizator

pagina ROBIN-Social

ROBIN-Car

Sisteme cognitive autoinstruibile pentru vehicule autonome

pagina ROBIN-Car

ROBIN-Context

Servicii inteligente, dependente de context, pentru personalizarea roboţilor şi conducere autonomă

pagina ROBIN-Context

ROBIN-Cloud

Platformă informatică distribuită pentru sisteme pervasive, în contextul sistemelor Cloud-Edge

pagina ROBIN-Cloud

Obiective:

Prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm o serie de scenarii pentru câteva micro-lumi [1, 2] și tehnologia de prelucrare a limbii române pentru dialoguri situaționale în aceste micro-lumi. Această tehnologie va fi validată pe scenariile și micro-lumile cercetate, dar va fi dezvoltată în așa fel încât să poată fi aplicată cu ușurință și pe alte scenarii și/sau micro-lumi. Caracterul de generalitate va fi asigurat de metodele de învățare automată de tip ”deep learning” și de specificarea resurselor (e.g. baze de cunoștințe) în limbaje standard (e.g. XML/RDF) care vor asigura funcționarea sistemului în orice micro-lume și/sau scenariu, atâta timp cât datele de antrenare și resursele specifice vor fi disponibile pentru acestea.

Etape Robin-Dialog

Etapa 4-1: Specificarea sistemului ROBIN-Dialog și construirea lexicoanelor.

4-1-1: Definirea specificațiilor funcționale și arhitecturale ale modulelor software și micro-lumilor.

4-1-2: Construirea lexiconului/lexicoanelor de cuvinte și a expresiilor reprezentative pentru micro-lumea/lumile țintă.

4-1-3: Extensia automată a lexiconului/lexicoanelor creat(e) manual la 4.1.2. Validarea și corectarea lexiconului/lexicoanelor extins(e)

4-1-4: Diseminare.

Etapa 4-2: Proiectarea și implementarea soluțiilor ROBIN-Dialog.

4-2-1: Transcrierea fonetică a cuvintelor din lexiconul validat în activitatea 4.1.3 și alinierea cu semnalul vocal corespunzător, crearea înregistrărilor vocale pentru cuvinte pentru care nu există înregistrări în corpusul CoRoLa.

4-2-2: Sistemele de antrenare ASR și TTS vor fi alimentate cu rezultatele activității 4-2-1. Sistemele ASR si TTS vor fi testate și evaluat.

4-2-3: Implementarea prototipului generic de sistem de dialog cooperant, configurarea pentru robot asistiv.

4-2-4: Diseminare.

Etapa 4-3: Implementarea use-case-urilor, oferirea de servicii robotice, validarea și rafinarea soluțiilor, testarea acceptanție, valorificarea ROBIN-Dialog.

4-3-1: Implementarea sistemului de dialog în limbaj natural pentru micro-lumea unui robot asistiv/teleprezență.

4-3-2: Implementarea sistemului de dialog în limbaj natural pentru asistenta soferului.

4-3-3: Definitivarea, testarea si validarea modulului configurabil de dialog în limba română.

4-3-4: Diseminare.

Rapoarte

2018
Robin
RAPORT TEHNICO-ȘTIINȚIFIC

Rezumat: O primă etapă a cercetărilor noastre s-a referit la analiza literaturii de specialitate în privința sistemelor de dialog și a capabilităților incorporate ale robotului Pepper. De asemenea, s-a precizat noțiunea de micro-lume pentru care proiectul va implementa arhitectura funțională de prelucrare. Au fost definite specificații funcționale ale sistemului ...

citește
2018
Robin-Dialog
Lexicon

Lexiconul de cuvinte și expresii reprezentative pentru micro-lumea țintă.
Validat și corectat în activitatea 4-1-3.

descărcare lexicon
2018
Robin
RAPORT TEHNICO-ȘTIINȚIFIC

Rezumat: ROBIN este un proiect centrat pe utilizator care proiectează sisteme şi servicii pentru utilizarea roboților într-o societate digitală interconectată și permite companiilor realizarea de produse și servicii complexe, inteligente și performante destinate utilizatorilor și societății în ansamblu. Proiectul se referă la o gamă diversă de roboţi: roboţi asistivi pentru sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, roboţi de interacţiune cu clienţii şi roboţi software care pot fi instalaţi pe vehicule în scopul ...

citește
2019
Robin-Dialog
RAPORT TEHNICO-ȘTIINȚIFIC

5.1 Transcrierea fonetică a cuvintelor din lexiconul validat
În etapa anterioară, descriam procedura de construcție a unui lexicon pe baza descrierilor micro-lumilor țintă. Vorbeam despre ...

citește
2019
Robin
Rezumat

În cursul anului doi al proiectului ROBIN-Dialog au fost urmărite și realizate toate obiectivele incluse în Agenda Comuna și Planul de realizare pe anul 2019 și anume...

citește
2019
Robin-Dialog
Lexicon

Lexiconul validat augmentat cu informația de silabificare, accent și transcriere fonetică.

descărcare lexicon
2020
Robin
Raport științific și tehnic

În anul 2020 activitatea de cercetare a fost dublată de eforturile de dezvoltarea a unei noi soluții de ASR cu performanțe mai bune decât a variantei anterioare...

citește

Publicații

A Bird’s-eye View of Language Processing Projects at Romanian Academy -- LREC

Autori: Dan Tufiș, Dan Cristea
Loctie: Miyazaki, Japan
pp. 2445-2451, ISBN 979-10-95546-00-9.

Extracting Actions from Romanian Instructions for IoT Devices. -- ConsILR

Autori: Nenciu, B., Ruseti, S., & Dascalu, M..
Jurnal: 13th Int. Conf. on Linguistic Resources and Tools for Processing Romanian Language
Editori: V. Pais, D. Gifu, D. Trandabat, D. Cristea & D. Tufis
Locație: Iasi, Romania
pp. 168–176.

A Dialog Manager for Micro-Worlds.

Autori: Radu ION, Valentin Gabriel BADEA, George CIOROIU, Verginica BARBU MITITELU, Elena IRIMIA, Maria MITROFAN and Dan TUFIȘ
Jurnal: Studies in Informatics and Control
decembrie 2020
Volum: 29
Nr: 4

Towards a Romanian end-to-end automatic speech recognition based on deepspeech2.

Autori: Andrei-Marius Avram, Vasile Păiș, Dan Tufiș
Jurnal: Proceedings of the Romanian Academy, Series A
decembrie 2020 / ianuarie 2021
Volum: 21
Nr: 4

Towards a Romanian end-to-end automatic speech recognition based on DeepSpeech2

Autori: Andrei-Marius Avram, Vasile Păiș, Dan Tufiș
In Proceedings of the Romanian Academy, Series A
2020 Volum: 21
Nr: 4

A Dialog Manager for Micro-Worlds

Autori: Radu ION, Valentin Gabriel BADEA, George CIOROIU, Verginica BARBU MITITELU, Elena IRIMIA, Maria MITROFAN and Dan TUFIȘ
Studies in Informatics and Control
2020
Volum: 29

A Processing Platform Relating Data and Tools for Romanian Language

Autori: Vasile Păiș, Radu Ion, Dan Tufiș
Proceedings of the 1st International Workshop on LanguageTechnology Platforms (IWLTP 2020), European Language Resources Association (ELRA)
2020
pp. 81-88

TermEval 2020: RACAI's automatic term extraction syste

Autori: Păiș Vasile, Ion Radu
Proceedings of the 6th International Workshop on Computational Terminology.
Marseille, France
2020
pp. 101-105

The European Language Technology Landscape in 2020: Language-Centric and Human-Centric AI for Cross-Cultural Communication in Multilingual Europe

Autori: Georg Rehm, Tufiș Dan
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference
Marseille, France
decembrie
pp. 3315-3325

Escape from Dungeon – Modelling User Intentions with Natural Language Processing Techniques

Autori: Toncu S., Toma I., Dascălu M., & Trăușan-Matu S.
5th Int. Conf. on Smart Learning Ecosystems and Regional Development (SLERD 2020). Online: Springer
Online: Springer

RASA Conversational Agent in Romanian for Predefined Microworlds

Autori: Nenciu B., Corlatescu D. C., Dascălu M.
International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI2020)
Online: MatrixRom

Conversational Agent in Romanian for Storing User Information in a Knowledge Graph

Autori: Boroghina G., Corlatescu D. C., Dascălu M.
International Conference on Human-Computer Interaction (RoCHI2020)
Online: MatrixRom

The Impact ofRomanian Diacritics on Intent Detection and Slot Filling

Autori: A.-D. Stoica, A.-C. Rad, I.-H.-M. Muntean, G. Dăian, C. Lemnaru, R. Potolea, M. Dînșoreanu
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR)
Cluj-Napoca, Romania
2020
pp. 1-6

Contact

Marele avantaj constă în posibilitățile de a anticipa intențiile partenerului uman, conținutul cel mai probabil al unei cereri sau comenzi, precum și de a formula solicitări inteligente de clarificare în condițiile insuficienței cunoștințelor pentru prelucrarea mesajului transmis.

Adresa

calea 13 Septembrie nr.13
Bucharest, Ro

Telefon

021 123 3456
0746 123 3457

E-mail

Fax: 021 123 3456
Email: robin@racai.ro