Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", Academia Română
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) a fost înfiinţat în 1994 ca un centru de competenţa şi diseminare activă de cunoştinţe în domeniul Inteligenţei Artificiale (IA). ICIA are un nucleu de personal permanent de cercetare şi un număr restrâns de cercetători consultanţi. Pe lângă aceştia, un număr variabil de colaboratori pe bază de contract, în principal studenţi la doctorat sau la masterat, participă la activităţile de cercetare/dezvoltare ale institutului. În cadrul procedurilor de evaluare anuale ale Academiei Române, în fiecare an, de la înfiinţarea sa, ICIA a fost calificat drept instituţie de excelenţă. În 2001 a câştigat competiţia pentru Centrele de Excelenţă (în Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei) organizată de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei. În 2002 a fost clasat ca fiind cel mai performant institut al Academiei Române (dintre cele 60 de institute şi centre). Din anul 2002, ICIA a obţinut dreptul de organizare de doctorat în sistemul Academiei Române. În 2008 ICIA a fost acreditat ca instituţie şi unitate de cercetare-dezvoltare, unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, conform HG NR. 551/2007. Principalele proiecte de cercetare ale institutului sunt în domeniile prelucrării limbajului natural, învăţării automate şi achiziţiei de cunoştinţe, instruirii asistate de calculator şi al managementului integrat de informaţii şi tehnologii geospaţiale. ICIA este membru al Reţelei Europene de Excelenţă în Tehnologiile Limbajului Natural de peste 10 ani. Activităţile institutului includ, de asemenea, diseminare şi educaţie în domeniul inteligenţei artificiale, organizări de conferinţe naţionale şi internaţionale (seriile ConsILR 2002-2015), şcoli de vară (seriile EuroLAN 1993-2015) şi seminarii. Institutul a participat în peste 40 de proiecte internaţionale şi naţionale, iar în competiţiile tehnico-ştiinţifice internaţionale la care a participat cu sisteme proprii s-a plasat printre câştigătorii şi protagoniştii celor mai multe dintre ele (WA-NACL 2003: Edmonton-Canada; WA-ACL 2005: Ann Arbor-USA; QA-CLEF 2006: Alicante-Spania; WSD-ACL/SEMEVAL2007: Praga-Republica Cehă, QA-CLEF 2007: Budapesta-Ungaria, ResPubliQA-CLEF 2009: Corfu-Grecia etc.). Institutul are relaţii de cooperare cu universităţi, institute de cercetare şi parteneri industriali din peste 30 de ţări din Europa şi Statele Unite ale Americii.