Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", Academia Română

ReTeRom

Robin

Heimdallr

SSPR

Contractul de cercetare interdisciplinară privind Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, 2016 – 2035

 • Programul interdisciplinar 4. Siguranţa Informatică – Protecţia Cibernetică, Protecţia Proprietăţii Intelectuale în Proiecte şi în Publicarea Electronică
 • Coordonator: Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA)
 • Durata: 2.04.2015-30.06.2015

ANVSIB


SIAFIM


ACCURAT – RO

 • Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation (PN2, Capacitati)
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 2010 – 2012

STAR

 • Sistem de Traducere Automata pentru Limba Româna (PN2, Idei)
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 2009 – 2011

CapAdIA

 • Intarirea Capacitatii Administrative a Institutului de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala (finantat din Fonduri Structurale)
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 1 iulie – 31 decembrie 2010

CLARIN-RO

 • Infrastructura pentru resurse lingvistice interoperabile pentru limba româna (PN2, Capacitati)
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 2009 – 2010

PRACSIS

 • Parteneriat pentru o carieră de succes în domeniul securității informațiilor și a sistemelor informatice
 • Coordonator: UPB
 • Durata: 2007 – 2013

SIR-RESDEC

 • Sistem de Întrebare-Raspuns în limbile Româna si Engleza cu Spatii Deschise de Cautare (PN2, D11007/18.09.2007)
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 2007 – 2010

eDTLR

 • Dictionarul Tezaur al Limbii Române în format electronic (PN2, D91013/18.09.2007)
 • Coordonator: Facultatea de Calculatoare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
 • Durata: 2007 – 2010

OPTIMTRAF

 • Sistem Interactiv pentru Monitorizarea si Optimizarea Traficului Rutier
 • Coordonator: ICIA
 • Durata: 2007 – 2010

CONTO

 • Managementul competentelor în domeniul tehnologiei informatiei, o abordare bazata pe ontologii
 • Coordonator: Academia de Studii Economice (ASE), Bucuresti
 • Durata: 2007 – 2010

SSCBI

 • Sisteme suport pentru cultura cunoasterii bazate pe solutii si instrumente din domeniul BI (Business Intelligence)
 • Durata: 2005 – 2008

NEM

 • Platforma tehnologica integrata, în domeniul „Networked and Electronic Media”, sustenabila pe termen lung si racordata la platforma tehnologica europeana NEM
 • Durata: 2006 – 2008

PRPCUETIC

 • Dezvoltarea unui parteneriat pentru sustinerea rezolvarii problemelor cetateanului în Uniunea Europeana prin utilizarea TIC în reingineria serviciilor publice
 • Durata: 2006 – 2008

PESIMAS

 • Dezvoltarea unui parteneriat de excelenta pentru crearea unui sistem inteligent si interactiv de management al relatiei administratiei cu cetatenii si mediul de afaceri
 • Durata: 2006 – 2008

LUCIUS

 • Realizarea unei retele nationale si a unui sistem informational unificat pentru managementul informatiilor despre acoperirea si utilizarea terenului în sprijinul dezvoltarii aplicatiilor GMES
 • Durata: 2005 – 2008

INSPAM

 • Infrastructura de date spatiale pentru aplicatii de protectia mediului
 • Durata: 2005 – 2008

ROTEL

 • Sisteme inteligente pentru webul semantic, bazate pe logica ontologiilor si tehnologiile limbajului. Aplicatii la limba româna(CEEX 29)
 • Durata: 2005 – 2008

PRO-EURO-TIC

 • Dezvoltarea parteneriatului la nivel European, pregatirea de proiecte comune pentru depunerea la viitorul Program Cadru 7 al UE si la viitoarele programe internationale
 • Durata: 2005 – 2007

ARTEMIS RO

 • Platforma tehnologica integrata, în domeniul „Intelligent Embedded Systems”, sustenabila pe termen lung si racordata la platforma tehnologica europeana „ARTEMIS”
 • Durata: 2005 – 2007

IPWeT

 • Dezvoltarea parteneriatului S/T si pregatirea de proiecte comune in domeniul aplicatiilor „IP-Wireless-Telemetry”
 • Durata: 2005 – 2007

ACQ-MULT

 • Achizitia si utilizarea cunostintelor lexicale multilingve (Proiect al Academiei Române)
 • Durata: 2004 – 2005

SINTEC

 • Sistem telematic inteligent si interactiv pentru educatie continua (INFOSOC)
 • Durata: 2002 – 2003

UniSMART

 • Sisteme modulare educationale asistate de resurse ale tehnologiei informatiei pentru învatamânt universitar (INFOSOC)
 • Durata: 2002 – 2004

IS-KS

 • Strategii si solutii pentru Societatea Informationala-Societatea Cunoasterii în România (INFOSOC)
 • Durata: 2002

SI-SC

 • Societatea Informationala – Societatea Cunoasterii (proiect fundamental al Academiei Române)
 • Durata: 2001 – 2002

LINGUASTAT

 • Set integrat de instrumente pentru prelucrarea statistica a limbajului (proiect al Academiei Române)
 • Durata: 1998 – 2001

WEBLEX DIC

 • Generator al unei baze de date lexicala codificata XML dintr-un dictionar tiparit (proiect prioritar al Academiei Române)
 • Durata: 1998 – 1999

Facilitarea colaborarii în activitatea stiintifica, utilizând servicii Internet

 • proiect al Academiei Române
 • Durata: 1997