Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", Academia Română

Standardele de elaborare a tezei de doctorat care va contine urmatoarele:

Formularele pentru stagiul de doctorat:


Codul drepturilor si obligatiilor studentului doctorand in cadrul SCOSAAR:


Coordonator 1: Acad. Florin Gh. FILIP

(ffilip@acad.ro)

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Conținutul programelor de pregătire bazat pe studii universitare avansate (toate disciplinele care s-au susținut începând cu anul universitar 2015-2016 până la finele anului universitar 2019-2020)

  • Inteligenta artificiala;
  • Tehnologia informatiei si de comunicatii avansate (TICA);
  • Decizie asistata de calculator (SDA);
  • Business Intelligence si analiza datelor (BI&A).

Absolvenţi

1. Ana Maria Suduc

An înmatriculare: 2004
Forma: Fără frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010
 
 

2. Mihai Bâzoi

An înmatriculare: 2004
Forma: Fără frecvenţă
Data sustinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010

 

3. Ciprian Cândea

An înmatriculare: 2007
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii la realizarea de sisteme suport pentru decizii bazate pe agenţi inteligenţi cu aplicaţii în domeniul comerţului electronic
Data sustinerii tezei de doctorat: octombrie 2016

4. Niculae-Cornel Lepădatu

An înmatriculare: 2008
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii privind asistarea deciziilor bazate pe descoperirea cunoştinţelor din date”
Data sustinerii tezei de doctorat: martie 2016

5. Ioana Ștefan (Stănescu)

An înmatriculare: 2009
Tema tezei de doctorat: “Ecosisteme inteligente de cunoştinţe pentru asistarea mediului decisional”
octombrie 2018

Doctoranzi

1. Alina Matei

Retrasă
 

2. Nicolae Ciprian Popescu

Retras
 

3. Ion Istudor

Retras
 

4. Beatrice Ştefănescu

Retrasă

5.  Delia Cristina Luca

Retrasă

6. Romeo Ilie

Retras

7. Andrei Mihai Popovici

Retras

8. Firicel Mone

An înmatriculare: 2017
Forma: cu stipendiu
Tema tezei de doctorat: “Sisteme colaborative pentru asistarea deciziei cu calculatorul
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2020
 

9. Maria Visan

An înmatriculare: 2017
Forma: fãrã stipendiu
Tema tezei de doctorat: “Analiza datelor şi “Business Intelligence”
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2020

Coordonator 2: Acad. Ioan Dan TUFIŞ

(tufis@racai.ro)

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației
Conținutul programelor de pregătire bazat pe studii universitare avansate (toate disciplinele care s-au susținut începând cu anul universitar 2015-2016 până la finele anului universitar 2019-2020)
  • Integritatea academica
  • Lingvistica corpusului
  • Tehnici de inteligență artificială și modele neuronale de rezolvare de probleme
  • Traducerea automată
  • Subiectivitate și sentimente-Aplicații practice ale prelucrării limbajului natural

Absolvenţi

1. Radu Ion

An înmatriculare: 2003
Forma: Cu frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2007

2. Elena Irimia

An înmatriculare: 2004
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Metode de traducere automată prin analogie. Aplicaţii pentru limbile engleză şi română
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2009

3. Alexandru Ceauşu

An înmatriculare: 2004
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Tehnici de traducere automată şi aplicabilitatea lor limbii române ca limbă sursă
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2009

4. Dan Ştefănescu

An înmatriculare: 2005
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Extragerea inteligentă de informaţii din corpusuri multilingve
Data susţinerii tezei de doctorat: februarie 2010

5. Nadia Luiza Huţuliac

An înmatriculare: 2002
Forma: Fără frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010

6. Corina Forăscu

An înmatriculare: 2003
Forma: Fără frecvenţă
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii la prelucrarea limbii române folosind  metode de analiză a discursului
Data susţinerii tezei de doctorat: 12 noiembrie 2011

7. Tiberiu Boroş

An înmatriculare: 2009
Forma: Cu frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 2013

8. Dobre (Aldescu) Iuliana

An înmatriculare: 2009
Forma: Fără frecvenţă
Tema tezei de doctorat: “Contribuţii la elaborarea unui sistem de e-learning utilizând tehnologii de pelucrare a limbajului naturale
Data susţinerii tezei de doctorat : 2014

9. Maria Mitrofan (Carp)

An înmatriculare: 2015
Forma: Cu stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „Extragere de cunoştinţe din texte în limba română şi date structurate cu aplicaţii în domeniul medical”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2018

10. Vasile Pãiş

An înmatriculare: 2015
Forma: Fara stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „Contribuții la prelucrarea semantică a textelor; identificarea entităților și a relațiilor între unitățile textuale. Studiu de caz pe limba română”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2018

11. Dragoș Constantin Nicolae

An înmatriculare: 2018
Forma: Fara stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „Aplicatii NLP pentru dialogurile cu un robot orientate catre sarcini”
Data susţinerii tezei de doctorat: 15 martie 2023

Doctoranzi

1. Dan Ciobanu

Exmatriculat

2. Ioana Ionascu

Retrasã

3. Cristian Alexandru Mihai

Retras

4. George Cioroiu

Retras