Anunt sustinere publica teza doctorat Vasile Pais


Nr. ICIA: 312a/13 nov 2019

ANUNŢ 

      ÎN ZIUA DE 9 DECEMBRIE 2019 ORA 12:00 VA AVEA LOC LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRÃGÃNESCU”, DIN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI, ARIPA DE VEST, ETAJ III, CAM. 3313, SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A DOMNULUI Vasile Florian PĂIŞ, CU TITLUL:

“Contributions to semantic processing of texts; Identification of entities and relations between textual units; Case study on Romanian language”

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: ACAD. Ioan Dan TUFIŞ
   Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca ICIA.
   Rezumatul tezei este disponibil pe site-ul ICIA www.racai.ro la http://www.racai.ro/research-activities/programe-doctorale/


   Prezentul anunţ este însoţit de rezumatul tezei de doctorat, CV-ul doctorandului şi al membrilor comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat:
             PROF. DR. ŞTEFAN TRĂUŞAN-MATU, UPB, ICIA
             PROF. DR. MIHAI DASCĂLU – UPB
             CONF. DR. TRAIAN REBEDEA – UPB1. Rezumatul tezei
2. CV – Acad. Ioan Dan TUFIŞ
3. CV – D-nul Vasile Florian PĂIŞ
4. CV – Prof. Dr. Ing. Ştefan TRĂUŞAN-MATU, UPB, ICIA
5. CV – Prof. Dr. Mihai DASCĂLU – UPB
6. CV – Conf. Dr. Traian REBEDEA – UPB