RACAI > Activități de cercetare > Programe doctorale

Coordonator 1: Acad. Florin Gh. FILIP

Domeniul: Ştiinţa calculatoarelor

Absolvenţi

1. Ana Maria Suduc

An înmatriculare: 2004
Forma: Fără frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010
 

2. Mihai Bâzoi

An înmatriculare: 2004
Forma: Fără frecvenţă
Data sustinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010

 

Doctoranzi

1. Alina Matei

Retrasă
 

2. Nicolae Ciprian Popescu

Retras
 

3. Ciprian Cândea

An înmatriculare: 2007
Forma: Fără frecvenţă
Etapă: programare sustinere teza
Data depunerii tezei: aprilie 2016
Referat 1: ”Sisteme bazate pe agenţi inteligenţi pentru asistarea deciziei
Referat 2: “Sisteme pentru comerţul electronic
Referat 3: ”Asistarea activă a deciziei în comerţul electronic
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii la realizarea de sisteme suport pentru decizii bazate pe agenţi inteligenţi cu aplicaţii în domeniul comerţului electronic
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2016
 

4. Ion Istudor

Retras
 

5. Beatrice Ştefănescu

Retrasă
 

6.  Delia Cristina Luca

Retrasă
 

7. Niculae-Cornel Lepădatu

An înmatriculare: 2008
Forma: Fără frecvenţă
Etapă: Asteptare decizie CNATDCU
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii privind asistarea deciziilor bazate pe descoperirea cunoştinţelor din date”
Data sustinerii publice a tezei de doctorat: 16 martie 2016
 

8. Romeo Ilie

Retras
 

9. Stănescu Ioana Andreea

An înmatriculare: 2009
Forma: Fără frecvenţă
Etapa: susţinere referate
Referat 1:  “Stadiul dezvoltărilor ỉn domeniul interoperabilităţii datelor şi cunoştinţelor  provenite din surse eterogene”      
Referat 2:  “Servicii intensive de cunoştinţe accesibile ỉn context desktop şi mobile”
Referat 3:   “Sisteme de management al cunoştinţelor expert pentru asistarea mediului decizional”
Tema tezei de doctorat: “Ecosisteme inteligente de cunoştinţe pentru asistarea mediului decisional”
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2018
 

10. Andrei Mihai Popovici

An înmatriculare: 2010
Forma: Fără frecvenţă
Etapă: Susţinere referate
Referat 1: “Aspecte actuale ale sistemelor multiagent; aplicaţii ỉn medicină
Referat 2: “Sistem multiagent cu aplicaţii medicale: arhitectura propusă
Referat 3: “Sistem multiagent cu aplicaţii medicale: prototip şi rezultate experimentale
Tema tezei de doctorat: “Sistem multiagent cu aplicaţii medicale
 Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2018
 

11. Firicel Mone

An înmatriculare: 2017
Forma: cu stipendiu
Etapă: -
Referat 1: “-
Referat 2: “-
Referat 3: “-
Tema tezei de doctorat: “Sisteme colaborative pentru asistarea deciziei cu calculatorul
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2020
 

12. Maria Visan

An înmatriculare: 2017
Forma: fãrã stipendiu
Etapă: -
Referat 1: “-
Referat 2: “-
Referat 3: “-
Tema tezei de doctorat: “Contribuţii la analiza datelor şi business intelligence
Data depunerii tezei de doctorat (estimativ): 2020

Coordonator 2: Acad. Ioan Dan TUFIŞ

Domeniul: Ştiinţa calculatoarelor

Absolvenţi

1. Radu Ion

An înmatriculare: 2003
Forma: Cu frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2007
 

2. Elena Irimia

An înmatriculare: 2004
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Metode de traducere automată prin analogie. Aplicaţii pentru limbile engleză şi română
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2009
 

3. Alexandru Ceauşu

An înmatriculare: 2004
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Tehnici de traducere automată şi aplicabilitatea lor limbii române ca limbă sursă
Data susţinerii tezei de doctorat: mai 2009
 

4. Dan Ştefănescu

An înmatriculare: 2005
Forma: Cu frecvenţă
Titlul tezei de doctorat: „Extragerea inteligentă de informaţii din corpusuri multilingve
Data susţinerii tezei de doctorat: februarie 2010
 

5. Nadia Luiza Huţuliac

An înmatriculare: 2002
Forma: Fără frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 7 decembrie 2010
 

6. Corina Forăscu

An înmatriculare: 2003
Forma: Fără frecvenţă
Tema tezei de doctorat: „Contribuţii la prelucrarea limbii române folosind  metode de analiză a discursului
Data susţinerii tezei de doctorat: 12 noiembrie 2011

7. Tiberiu Boroş

An înmatriculare: 2009
Forma: Cu frecvenţă
Data susţinerii tezei de doctorat: 2013
 

8. Dobre (Aldescu) Iuliana

An înmatriculare: 2009
Forma: Fără frecvenţă
Tema tezei de doctorat: “Contribuţii la elaborarea unui sistem de e-learning utilizând tehnologii de pelucrare a limbajului naturale
Data susţinerii tezei de doctorat : 2014

Doctoranzi

1. Maria Mitrofan (Carp)

An înmatriculare: 2015
Forma: Cu stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „Extragerea de cunoştinţe din texte în limba românã şi date structurate cu aplicaţii în domeniul medical”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2018

2. Dan Ciobanu

An înmatriculare: 2015
Forma: Fara stipendiu
Data susţinerii tezei de doctorat: 2018

3. Vasile Pais

An înmatriculare: 2015
Forma: Fara stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „Contribuţii la prelucrarea semnaticã a textelor; identificarea entitãţilor şi a relaţiilor intre unitãţile textuale. Studiu de caz limba românã”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2018

4. Curea Eric

An înmatriculare: 2017
Forma: Cu stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2019

5. Ioana Ionascu

Retrasã

6. Cristian Alexandru Mihai

An înmatriculare: 2018
Forma: Fãrã stipendiu
Titlul tezei de doctorat: „”
Data susţinerii tezei de doctorat: 2020