Anunt de sustinere publica a tezei de doctorat a lui Dragos Constantin Nicolae

Nr. Inregistrare ICIA: 63 din 16 februarie 2023

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat:

„Aplicaţii NLP pentru dialogurile cu un robot orientate către sarcini”

Student-doctorand Constantin Dragoş NICOLAE

Componența comisiei:

Susținerea va avea loc în ziua de 15 martie 2023, orele 17:30, la sediul Institutului din Calea 13 Septembrie nr. 13, Aripa de Vest, Sala 3313

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu”

Afișat la data de 16 februarie 2023