Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", Academia Română
Raport de Autoevaluare