REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DE ECONOMIST ½ NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

Anunt