Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor în urma procesului de analiză a dosarului și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în lege și aprecierea prin punctaj, pentru concursul de ocupare a unui post de cercetător științific ii (csii), ½ normă, durată nedeterminată, organizat de ICIA

fisier