REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILORDE ACS, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier