Rezultatele finale pentru concursul de ocupare a postului de cercetător științific II (csii), ½ normă, durata nedeterminată, organizat de ICIA în perioada 14 februarie 2022 – 6 aprilie 2022

fisier