Programare Colocviu admitere la doctorat

Colocviul pentru admitere la doctorat sesiunea 2017/2018 se va desfaşura dupã cum urmeazã: Coordonator Doctorat Tematica Nr. locuri Cu/Fãrã Stipendiu Data desfãşurãrii Colocviului de Admitere Acad. Ioan Dan TUFIŞ Tehnici de inteligenţã artificialã în prelucrarea limbajului natural şi a volumelor … Read more>

EuroLAN 2017 summer school

  ICIA, as co-organizer, invites you to participate at the EuroLAN 2017, that will take place in September 10-17, 2017, at Constanța, and focuses on Biomedical text processing (BioNLP). The school website is: EuroLAN – 2017.

SpeD 2017 Conference

ICIA, in partnership with UPB and ICS (Iaşi) are organizing the international conference “SpeD: The 9th Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue″, in Bucharest, 6-9 July 2017.