DRuKoLA 2016

In perioada 11 – 13 aprilie 2016 începând cu ora 9:00, la Casa Academiei, în sala 3315 din Aripa de Vest, se vor desfăşura lucrările proiectului transdisciplinar DRuKoLA. Proiectul DRuKoLA, lansat în ianuarie 2016, are ca obiect efectuarea de cercetări legate de corpusuri lingvistice, lingvistică computaţională, lingvistică aplicată, arhitectură de corpus şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi este finanţat de către Fundaţia Alexander von Humboldt. DRuKoLA include un grup de cercetători din Universitatea Bucureşti, Institute of German Language din Mannheim, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” şi Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi. Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă rugăm să ne comunicați intenția dvs. de participare printr-un email trimis la adresa corola@racai.ro până cel mai târziu în data de 8 aprilie, ora 12:00 p.m., specificând zilele în care doriți să participați. AGENDA