Research Institute for Artificial Intelligence "Mihai Drăgănescu", Romanian Academy
Rapoartele aferente fiecarui an pot fi consultate in pagina corespunzatoare anului dorit, accesand apoi Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, linkul Institute
  • ICIA a fost acreditat ca instituţie şi unitate de cercetare-dezvoltare ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, conform HG NR. 551/2007, în ziua de 30 iunie 2008, conform DECIZIEI ANCS nr. 9688/30.06.2008.