Research Institute for Artificial Intelligence "Mihai Drăgănescu", Romanian Academy

Adresa: Bucuresti, Casa Oamenilor de Ştiinţă, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod poştal: 050711, aripa de vest, et. 3, cam. 3362, 3365, 3366

Coordonator: Acad. Ioan Dumitrache – Secretar General al Academiei Române

CNCC a fost înființat prin Hotărârea Prezidiului Academiei Române din 27 februarie 2019 ca unitate de cercetare în coordonarea secțiilor: Secția de Ştiințe Biologice, Secția de Ştiințe Medicale și Secția de Ştiința și Tehnologia Informației, la propunerea Grupului Român pentru Cercetarea Creierului.

Din 2021 centrul funcţionează în subordinea administrativă a Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu”.

Obiectivul principal al CNCC este de a iniția și coordona programe de cercetare științifică din domeniile: Neuroștiințe, Neurologie, Neurobiologie, Neuroinformatică, Neurotehnologie și Neuro-psihofarmacologie. Prin identificarea grupurilor de cercetare la nivel național, a tematicii de cercetare și a rezultatelor obținute, CNCC acţionează în direcția integrării colectivelor de cercetare în programe internaționale de cercetare a creierului.

Programe de cercetare:

 1. Procesarea semnalelor electrofiziologice și crearea de modele funcționale pentru diferite arhitecturi neuronale
 2. Analiza structural-funcțională a creierului și crearea de modele comportamentale
 3. Modelarea principalelor atribute ale inteligenței
 4. Studiul vulnerabilității creierului la hipoxie, ischemie și asfixie în timpul dezvoltării și la vârstnici
 5. Studiul proceselor cognitive în procesul evolutiv al creierului
 6. Extinderea teoriei generale a rețelelor dinamice la studiul creierului ca rețea de rețele
 7. Studiul activității electrice cerebrale și a conexiunilor cortico-cerebrale în modele experimentale
 8. Extinderea modelelor asociative pentru studiul funcțiilor cognitive
 9. Modelarea și analiza proceselor creative la nivelul creierului uman
 10. Conectarea și dezvoltarea unor structuri neuromorfice
 11. Cercetări privind adaptarea hemodinamică cerebrală în raport cu activitatea cerebrală în procesele de neuro-recuperare post-lezională
 12. Studiul adaptabilității rețelelor neurale cerebrale în activitățile de neuro-recuperare
 13. Studiul rețelelor neuronale în comportamentul uman adaptiv- relația cu activitate neurocognitivă – reacții emoționale-adaptarea vegetativă homeostatică