Programare Colocviu admitere la doctorat 

Colocviul pentru admitere la doctorat sesiunea 2017/2018 se va desfaşura dupã cum urmeazã:

Coordonator
Doctorat
Tematica Nr. locuri Cu/Fãrã
Stipendiu
Data desfãşurãrii
Colocviului de Admitere
Acad. Ioan Dan TUFIŞ Tehnici de inteligenţã artificialã în prelucrarea limbajului natural şi a volumelor mari de date 1 Fãrã Stipendiu 9 octombrie 2017
0ra 12:00
Acad. Florin Gh. FILIP Sisteme colaborative pentru asistarea deciziei cu calculatorul 1 Cu Stipendiu 10 octombrie 2017
Ora 10:00
Analiza datelor şi “Business Intelligence” 1 Fãrã Stipendiu 10 octombrie 2017
Ora 11:00