Rezultatele comisiei de selecție a dosarelor pentru concursul de ocupare a unui post de Cercetător Științific II (CSII), ½ normă, durată nedeterminată organizat de ICIA-CNCC

fisier