REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONTABIL SEF, NORMA INTREAGA, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier