REZULTATELE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ÎN URMA INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (ACS), ORGANIZAT DE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRĂGĂNESCU” – (ICIA) – CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARREA CREIERULUI (CNCC)

fisier