REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROBEI ORALE/INTERVIULUI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CERCETATOR STIINTIFIC III, NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

fisier