REZULTATELE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ÎN URMA PROBEI ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A DOUĂ POSTURI DE ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (ACS), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRĂGĂNESCU” – (ICIA) – CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARREA CREIERULUI (CNCC)

fisier