Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor în urma probei scrise pentru concursul de ocupare a postului de economist ½ normă, durată nedeterminată

fisier