REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE ANALIZĂ A DOSARULUI ȘI VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE ÎN LEGE ȘI APRECIEREA PRIN PUNCTAJ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II (CSII), ½ NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA – CNCC

fisier