REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONTABIL ȘEF, NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier