REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST ½ NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

Anunt