REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST, CU ATRIBUȚII DE CONTROL FINANCIAR PROPRIU, 1/2 NORMĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier