REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (ACS), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRĂGĂNESCU” – (ICIA) – CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARREA CREIERULUI (CNCC)

fisier