REZULTATELE COMISIEI PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGINER DE SISTEM, LA INTERVIU

Nr: 74 din 22 februarie 2023

REZULTATELE COMISIEI PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGINER DE SISTEM, NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ,
ORGANIZAT DE ICIA LA INTERVIU

             Comisia numitã prin Decizia nr. 77 din 12 decembrie 2022 a constatat cã la Concursul organizat de ICIA pentru ocuparea postului de Inginer de sistem, normă întreagă, durată nedeterminată, dupã Interviu, nu s-au primit contestaţii în termenul stabilit.

Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul ICIA in ziua de 23 februarie 2023.

Secretar Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor