Rezultatele comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru concursul de ocupare a postului de inginer de sistem, normă întreagă, durată nedeterminată, organizat de ICIA – proba practicã

fisier