Rezultatele finale pentru analiza dosarelor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în lege şi aprecirea prin punctaj concursului pentru ocuparea postului de CS II la ICIA

fisier