REZULTATELE FINALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (ACS), 1⁄2 NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ ȘI A UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 1⁄2 NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier