REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGINER DE SISTEM, NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier