Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat de ICIA pentru angajarea pe contracte pe posturi de ACS/CS

Pentru concursul anunțat a fost depusă o singură candidatură, respectiv dl. Vasile Păiș. Comisia, nominalizata prin Decizia, în urma analizării dosarului candidatului înscris a decis că dosarul este complet,și conform cu cerințele postului astfel că dl. Vasile Păiș s-a calificat pentru proba scrisă.