Rezultatul la Concursul pentru ocuparea postului de Director la ICIA, etapa Interviu și prezentarea programului managerial

fisier