Sunt limbile Europei în pericol?

Sunt limbile Europei în pericol? META-FORUM 2011 transmite un amestec de mesaje alarmante şi optimiste META-FORUM, care va avea loc în Budapesta, Ungaria în 27-28 iunie, este o conferinţă internaţională pe tema tehnologiilor cu impact asupra societăţii informaţionale europene multilingve şi un eveniment oficial al Preşedinţiei UE a Ungariei Diversitatea culturală şi lingvistică este o marcă a integrării Europene. În timp ce Uniunea Europeană funcţionează în 23 de limbi oficiale, un total de 60 de limbi sunt vorbite pe continent, dacă luăm în considerare şi limbile regionale. Informaţia furnizată cetăţenilor, partenerilor de afaceri, consumatorilor şi turiştilor continuă să crească într-un ritm rapid. Vor fi companiile private şi administraţiile publice capabile să traducă această vastă cantitate de text în 23 sau 60 de limbi? Pentru 23 de limbi, avem deja 506 perechi de limbi sursă şi ţintă, în timp ce pentru 60 de limbi este nevoie de 3540 de perechi. Cu siguranţă nu ne permitem să sacrificăm diversitatea noastră lingvistică. Dar ne permitem să o menţinem? Integrarea europeană îndepărtează graniţele dintre oameni, bunuri şi capital. Internetul global permite liberul schimb de informaţie şi limbajul uman este singurul mediu de stocare şi împărtăşire a cunoaşterii umanităţii, servind astfel drept ţesătură din care este confecţionat Web-ul. Dar acest Web constă din multe limbi iar conţinutul său ne-englez se dezvoltă foarte repede. Ultimele bariere rămase în calea fluxului liber de idei şi gândire sunt barierele lingvistice. Oportunități de piață regională uriașe rămân nefolosite astăzi datorită barierelor de limbă. Un raport UNESCO asupra multilingvismului afirmă că limbile sunt un mediu esențial pentru manifestarea drepturilor fundamentale, precum expresia politică, educația și participarea în societate[1]. Cetățenii preocupați au început să folosească media socială de pe Internet pentru dialoguri aprinse asupra problemelor sociale presante precum asigurarea energiei sustenabile, reformarea sistemului financiar și gestionarea schimbărilor democratice; dar aceste discuţii sunt încă parcelate de barierele de limbă. O e-democrație Europeană de succes are nevoie să se extindă dincolo de limitele lingvistice. Se anticipează că teoria limbajului va furniza mijloacele pentru doborârea granițelor de limbă. Într-adevăr, în ultimii câţiva ani traducerea automată s-a îmbunătățit considerabil. Cu toate acestea, cercetarea și dezvoltarea sunt încă mult prea încete și fragmentate pentru ca problemele de limbaj să fie rezolvate la timp. Pentru motive economice evidente, cea mai mare parte a cercetării și dezvoltării este concentrată pe limba engleză. Majoritatea limbilor europene au lipsuri severe de resurse iar unele sunt aproape complet neglijate. În acest sens, limbile noastre nu au încă un viitor. META-FORUM 2011 va raporta asupra informațiilor colectate în 30 articole, fiecare studiind situația unei limbi europene în era digitală. Conferința aduce împreună reprezentanţi ai celor mai de vârf centre de cercetare Europene; corporaţii tehnologice mari si mici; servicii de traducere şi alţi utilizatori ai tehnologiei limbajului; comunități lingvistice; şi factori de decizie politică responsabili pentru sprijinirea cercetării şi inovării. Întâlnirea este organizată de META-NET, o Reţea de Excelenţă care constă în 47 centre de cercetare din 31 de ţări şi fondată de Comisia Europeană. META-NET făureşte “Alianţa Tehnologică pentru o Europă Multilingvă” unind cercetători, furnizori şi utilizatori de tehnologie pentru un substanţial efort european de cercetare şi inovare. Reprezentaţi a mai mult de 280 de organizaţii din 40 de ţări s-au alăturat deja alianţei. În discursul său inaugural, Zoran Stančič, Director General Adjunct pentru Societatea Informaţională şi Media în Comisia Europeană formulează aşteptări explicite: “În Uniunea Europeană am îndepărtat în mari proporţii graniţele fizice dintre ţări, dar mai există încă multe frontiere, inclusiv cele lingvistice. Accesul la informaţie în toate limbile este o condiţie necesară pentru creşterea circulaţiei de produse şi servicii şi pentru a stimula apariţia unei pieţe digitale unice. Cred cu tărie că Europa îşi poate dezvolta în continuare poziţia de lider în domeniul tehnologiei limbajului şi poate furniza soluţii care vor aduce beneficii societăţii Europene şi economiei în general. Singura modalitate de a realiza acest lucru este să ne unim eforturile şi să construim un parteneriat puternic între toate părţile interesate.” Participanţii la META-FORUM vor dezbate viziunile directoare şi planurile iniţiale pentru stimularea tehnologiei avută în vedere. În cele trei grupuri de viziune şi într-un dialog public pe web, experţi din mai mult de 100 de companii şi organizaţii de cercetare au asamblat deja viziuni îndrăzneţe pentru cercetarea viitoare şi asupra aplicaţiilor puternice de tehnologie a limbajului care vor transforma munca şi viaţa noastră de zi cu zi. Viziunile vor fi prezentate şi discutate la conferinţa de la Budapesta. Vor servi ca punct de pornire pentru o agendă strategică de cercetare, a cărei primă schiţă va fi de asemenea discutată la META-FORUM. Aşa cum explică Hans Uszkoreit, coordonatorul META-NET, “Cu viziunea, actorii şi agenda potrivită, putem asigura viitorul limbilor Europei şi competitivitatea unui sector al industriei europene dintr-o zonă cheie a dezvoltării tehnologice. Costurile publice pentru un astfel de efort ar putea sa nu fie mai mari decât cele pentru 100 de kilometri de autostradă într-un nou stat membru al UE.” Efortul planificat la scară mare nu doar va îmbunătăţi traducerea automată dar va crea de asemenea tehnologii pentru multe alte aplicaţii. Tehnologia limbajului este astăzi general recunoscută ca una dintre zonele cheie de dezvoltare din tehnologia informaţiei.  Mari corporaţii internaţionale precum Google, Microsoft, IBM şi Nuance au investit substanţial în această zonă. În Europa, sute de întreprinderi mari şi mici s-au specializat în anumite aplicaţii şi servicii din zona tehnologiei limbajului. Tehnologia limbajului permite oamenilor să colaboreze, să înveţe, să facă afaceri şi să împărtăşească cunoştinţe dincolo de graniţele de limbă şi independent de abilităţile de lucru cu calculatorul. Tehnologia limbajului ne sprijină deja în sarcinile de zi cu zi precum scrierea e-mail-urilor sau cumpărarea biletelor. Beneficiem de ea atunci când căutăm sau traducem pagini web; când folosim facilităţile de corectare ortografică şi gramaticală ale unui editor de text; când operăm sistemul de divertisment al maşinii sau telefonul mobil prin comenzi vocale; când obţinem recomandări într-o librărie online; sau când urmăm instrucţiunile verbalizate de o aplicaţie mobilă de navigare. În viitorul apropiat, vom fi capabili să vorbim cu programele pe calculator precum şi cu maşinile şi dispozitivele, inclusiv cu acei mult aşteptaţi roboţi de serviciu care vor intra curând în casele şi locurile noastre de muncă. Oriunde ne-am afla, când avem nevoie de informaţie o vom solicita pur şi simplu şi când vom avea nevoie de ajutor îl vom cere direct. Îndepărtând baiera comunicaţională dintre oameni şi tehnologie, vom schimba lumea. La META-FORUM, vorbitori importanţi precum Thomas Hofmann de la Google Europe şi Bran Boguraev de la IBM USA vor raporta asupra evoluţiilor tehnologice şi planurilor din marile lor corporaţii internaţionale. Câţiva dintre cei mai importanţi cercetători europeni în domeniul tehnologiei limbajului vor rezuma cele mai înalte standarde, vor dezvălui noi descoperiri şi îşi vor împărtăşi poveştile de succes despre cercetarea europeană. Reprezentanţi ai marilor utilizatori de tehnologie a limbajului, precum serviciile de traducere ale Comisiei Europene, Daimler Corporation şi Vodafone vor vorbi despre beneficiile aplicaţiilor acestei tehnologii şi îşi vor prezenta necesităţile. Marţi, 28 iunie 2011, va fi acordat META-Prize, care onorează cercetarea, tehnologiile şi serviciile de excepţie dedicate societăţii informaţionale europene multilingve şi vor fi prezentate câteva Sigilii de Recunoaştere META pentru produse şi servicii multilingve inovative. O expoziţie tehnologică care are loc în paralel cu conferinţa principală va oferi prezentări şi demonstraţii din partea micilor şi marilor companii care lucrează în domeniul tehnologiei limbajului şi va expune rezultate recente ale unor proiecte de Cercetare şi Dezvoltare cu finanţare europeană. Două state cu societăţi multilingve—India cu cele 19 limbi “oficiale” ale sale şi Africa de Sud cu 11 limbi naţionale —conduc programe sistematice de tehnologie a limbajului. La META-FORUM, aceste programe vor fi reprezentate alături de programe naționale și europene de cercetare. În cadrul a două mese rotunde vor fi comparate și discutate probleme și strategii de soluționare a acestora pentru societăți multilingve și limbi europene cu puține resurse lingvistice. O premiză pentru crearea de aplicații de succes dedicate unei anumite limbi sunt volumele mari de date lingvistice colectate și interpretate, precum texte sau înregistrări vocale. O altă precondiție este existenţa unei tehnologii elementare de analiză pentru fiecare limbă. La forumul din Budapesta, META-NET va inaugura un nou serviciu pentru partajarea și menținerea de astfel de resurse, denumit META-SHARE, care va facilita foarte mult cercetarea și dezvoltarea în domeniu. Existența și calitatea unor astfel de resurse variază de la limbă la limbă, în funcție de relevanța comercială a acesteia, de problemele pe care limba le pune în procesarea ei automată și de cercetarea deja dedicată acesteia. Înainte de articolele de raportare asupra limbilor documentate de META-NET, nimeni nu a evaluat starea limbilor europene în raport cu suportul lor tehnologic. Acum, META-NET poate arăta cum cele mai multe dintre limbi întâmpină probleme serioase la acest capitol și poate indica lipsurile cele mai importante. Principalul mesaj al META-FORUM 2011: Deși UE și statele sale membre au sprijinit deja numeroase proiecte de cercetare individuale, decalajul tehnologic dintre limbile „mari” şi cele „mici” continuă să se adâncească. Nici un efort suficient de mare şi de coordonat nu a fost făcut în Europa pentru a crea resursele şi tehnologiile absente sau pentru a transfera tehnologiile existente către majoritatea limbilor. Există motive puternice pentru a aborda această imensă provocare printr-un efort comun implicând UE, statele sale membre și industria, incluzând: povara financiară mare pentru comunitățile lingvistice mici; necesitatea transferului de tehnologii între limbi; interoperabilitatea resurselor, instrumentelor și serviciilor;  şi faptul că frontierele lingvistice adeseori nu coincid cu frontierele politice. Europa trebuie să acţioneze pentru a-și pregăti limbile pentru era digitală. Ele sunt o componentă prețioasă a moștenirii noastre culturale și merită deci să aibă un viitor.  
Contact: Prof. Dr. Hans Uszkoreit Coordinator of META-NET META-NET Office c/o DFKI Berlin Alt-Moabit 91c 10559 Berlin, Germany Email: office@meta-net.eu
Informații suplimentare: Website-ul META-NET:      http://www.meta-net.eu Website-ul META-FORUM:  http://www.meta-net.eu/events/meta-forum-2011/ Materiale de presă, inclusiv acest comunicat în alte limbi: http://www.meta-net.eu/media/meta-forum-2011/  
 


[1] UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001503/150335e.pdf).