Susţinere teză de doctorat

ỈN ZIUA DE 21 iulie 2014 ORA 10:30 VA AVEA LOC LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRÃGÃNESCU”, DIN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI, ARIPA DE VEST, ETAJ III, CAM. 3313, SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DOAMNEI IULIANA DOBRE (ALDESCU), CU TITLUL:

 “Contribuţii la elaborarea unui sistem de e-learning utilizând tehnologii de prelucrare a limbajului natural