(RO) REZULTATELE COMISIEI DE CONTESTAȚII PENTRU PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (ACS), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA – CNCC

fisier