(RO) REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III, NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier