(RO) REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I (CS I), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ ORGANIZAT DE ICIA

fisier