REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE ANALIZĂ A DOSARULUI ȘI VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR PREVĂZUTE ÎN LEGE ȘI APRECIEREA PRIN PUNCTAJ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II (CSII), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA

fisier