REZULTATELE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II (CSII), ½ NORMĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

fisier