REZULTATELE FINALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II (CS II), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATA NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT DE ICIA ÎN PERIOADA 23 februarie 2023 – 24 aprilie 2023

fisier