(RO) Anunt sustinere publica Ioana Ștefan (Stănescu)


ANUNŢ 

      ÎN ZIUA DE 31 OCTOMBRIE 2018 ORA 12:00 VA AVEA LOC LA ACADEMIA ROMÂNĂ, SALA DE CONSILIU (LÂNGĂ SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI), DIN CALEA VICTOREI NR. 125, SECTOR 1, BUCUREŞTI, SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A DOAMNEI IOANA ŞTEFAN (STĂNESCU), CU TITLUL:

“Ecosisteme inteligente de cunoştinţe pentru asistarea mediului decizional”

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: ACAD. Florin Gheorghe Filip
(http://www.academiaromana.ro/sectii/sectia14_informatica/sti_FFilip.htm)

   Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca ICIA.
   Rezumatul tezei este disponibil pe site-ul ICIA www.racai.ro la http://www.racai.ro/research-activities/programe-doctoriale/


   Prezentul anunţ este însoţit de rezumatul tezei de doctorat, CV-ul doctorandei şi al membrilor comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat:
             Prof. Dr. Ing. Ştefan Trăuşna-Matu – Universitatea “Politehnica” Bucureşti, CS I, ICIA
             Conf. Univ. dr. Cristian Ciurea, Academia de Studii Economice, Bucureşti
             Dr. Ing. Gabriel Neagu – CS I, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti1. Rezumatul tezei
2. CV – D-na Ioana Ştefan (Stănescu)
3. CV – Prof. Dr. Ing. Ştefan Trăuşna-Matu
4. CV – Conf. Univ. Dr. Cristian Ciurea
5. CV – Dr. Ing. Gabriel Neagu