(RO) Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor în urma procesului de selecție a dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de economist ½ normă, durată nedeterminată, organizat de ICIA

fisier