(RO) Anunt sustinere publica Maria Carp (Mitrofan)


Nr. ICIA: 314a/13 noiembrie 2019

ANUNŢ 

       ÎN ZIUA DE 9 DECEMBRIE 2019 ORA 14:00 VA AVEA LOC LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRÃGÃNESCU”,, DIN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI, ARIPA DE VEST, ETAJ III, CAM. 3313, SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A DOAMNEI Maria Carp (MITROFAN), CU TITLUL:

“Extragere de cunoştinţe din texte în limba română şi date structurate cu aplicaţii în domeniul medical”

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
ACAD. Ioan Dan TUFIŞ
ACAD. Constantin IONESCU – TÂRGOVIŞTE


   Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca ICIA.
   Rezumatul tezei este disponibil pe site-ul ICIA www.racai.ro la http://www.racai.ro/research-activities/programe-doctorale/


   Prezentul anunţ este însoţit de rezumatul tezei de doctorat, CV-ul doctorandei şi al membrilor comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat:
             Prof. Dr. Adriana ALEXANDRU – Director ICI Bucureşti
             Conf. Dr. Corina FORĂSCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
             Dr. Liviu BADEA – CS I, ICI Bucureşti1. Rezumatul tezei
2. CV – D-na Maria Carp (Mitrofan)
3. CV – Prof. Dr. Adriana Alexandru – ICI Bucureşti
4. CV – Conf. Dr. Corina FORASCU – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
5. CV – Dr. Liviu BADEA – ICI Bucureşti